Zwroty produktów

Prawo odstąpienia od umowy.

  • Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
  • Oświadczenie/formularz zwrotu powinien być wysłany przez Klienta drogą elektroniczną na adres kontakt@zapachydomu.pl oraz w paczce razem ze zwracanymi produktami.Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.
  • Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient proszony jest o wysłanie towaru wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu.
  • Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • W  przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy.
  • ZapachyDomu.pl prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Do każdego zamówienia dostarczamy poniższy dokument, który w przypadku zwrotów należy wypełnić i odesłać wraz z paczką. Dokument można też pobrać klikając tutaj.